Go to National Library of New Zealand Te Puna Mātauranga o Aotearoa
Volume 14, 1881
This text is also available in PDF
(3 MB) Opens in new window
– 32 –

I. Of Houmea.

This is a genealogical line of descent direct from Houmea, to show her offspring; which line also includes Paikea.

 • Houmea.

 • Tutawhake.

 • Nana.

 • Nioi.

 • Tangaroa.

 • Te Meha.

 • Te Toi.

 • Te Ihimoana.

 • Te Rapumoana.

 • Tumaikawa.

 • Matangiteunga.

 • Ranginumia.

 • Rangiwhetuma.

 • Rangiwherara.

 • Tangaroapatiere.

 • Tangaroawhakamautai.

 • Te Petipeti.

 • Te Rangahua.

 • Te Aihumoana.

 • Te Aihumowairaka.

 • Rongomaitahanui.

 • Paikea.

 • Pouheni.

 • Rangitekiwa.

 • Rakaitapu.

 • Te Aowhakamaru.

 • Uetekoroheke.

 • Niwaniwa.

 • Porourangi.

 • Hau.

 • Rakaipo.

 • Rakaiwhetenga.

 • Tapuatehaurangi.

 • Tawhakeurunga.

 • Hinekehu.

 • Whaene.

 • Te Atakura.

 • Tuwhakairiora.

 • Te Aotiraroa.

 • Tumokai.

 • Tamaauahi.

 • Te Rangikatoiwaho.

 • Huiwhenua.

 • Rongotukiwaho.

 • Porourangi.

 • Potae.

 • Henere Potae.

 • Wiremu Potae. = 48 generations.

– 33 –

Some other of Paikea's ancestors, whom he had called on, and, also, recollected in his distress,—as Houtaiki, Pakia, Hikitaiorea, Mataiahuru, etc.,—are yet more ancient than those mentioned in this list, and run, also, in two other lines of descent; those lines, however, are not here given.