Go to National Library of New Zealand Te Puna Mātauranga o Aotearoa
Volume 38, 1905
This text is also available in PDF
(6 MB) Opens in new window
– 175 –

He Tangi Mo Rangi-Uia, Na Te Matorohanga. (A Lament For Rangiuia, Composed By Te Matorohanga.)

E moe ana ahau i taku moe reka
Whakamatatutia
Ka maranga kai runga i te po roa—e, o
Hine-matikotai
I kukume tonu nei kia ngata te kanohi
Tena ra i a Tutapa-kahurangi
Puritia mai ra i te apai o te whare
Ka titiro iho koe, ka moe te kanohi
Ka tangi mai tona ihu, ka ngongoro tera
Ka waiho hai atua, ka tangi mai ki muri
Mauria atu ra e te au whakapeke a Tama-tukurangi
Ka paoa ki waho ra ki te Kopani—e,
Ki Te Kahu-o-te-rangi
Ko Te Ata-kaihia, ko Te Ata-hapara
Te ata ka pakaru, ka rere mai i te ra
Whiti ana i roto ra hai ohomauri hine
Ka tu mai te takahi ki a Tama-uru-rangi
Tomo atu, e hika! te tai o nui no rangi
I au e whiwhi—e, i au e nangara
Kauaka te rangi tapu taupurua iho
Ko te rangi tihore, ko te rangi waruhia
Kia marama koe ki te kete a Tane
I mauria mai nei hai tohu mo tona matua

– 176 –

Tataitia ra, tiwhaia i runga ra
Ki a Autahi, ki a Puanga raia
Ki a Takurua ra. Ringihia i te kete
Ko te Ika o te rangi ka ngako i runga nei
Ma Pua-hahana ra, ma Rauru, ma Wera
Tupatia iho ki te tihi o Tane
Ka mate i reira i a Tahu-kunia, i a Tahu-maero
Ko Tahu-aitu—e.
Ko koe ra tera, e hika !—e—i.

Whiti Tuarua (Second Verse).

Aue ! E hika ! Ki ou takanga nei
Ki nga marae ra
E kata haere ana ki te whatitoka nei
Hai atua kai ake mo roto i ahau
Aue!—i.
Ka tomo mai na koe te po tuauki
E ara ki runga ra, korero ki au
Kei noho puku koe te whare tahu
Ka maaha noa atu e roto i ahau
Akuanei, e hika! Te wetewete ai
Kia puta ra koe i te rangi tuatahi
He uri au no Tane
I hangahanga noa ra i a Hine-ahu-one
Ka tu te ringa, ka tu te waewae
Ka tu te mahunga,
Ka toro mai tona ure ki runga ki te tipuaki
Koia te tota—e—i.
Ka tapotu ki roto te kanohi
Ko te karu tena
Ki te pongaihu, ko te kea tena
Ki te waha ra, ko te mare tena
Ki te keke ra, ko te riko werawera
Ka hangai ki te tara
Me ko Hine-manuhiri, nana te kahurangi
Ko Hine-kapua-rangi, nana te kohatu
Ko Hine-a-tauira, ko Uru-rata—na—i.
Ko ngangara tana ka waiho ki te rangi
Ko te Ao-tu—e, ko te Ao-hore ra
Te Ao-taru-aitu, te Ao-mata-kaka
Mo-uriuri—e, Mo-rekareka ra
Mo-hiku-tu—e, Mo-hiku-tohe ra
Mo-hiku-tauira,
Ko Whiro-te-tipua-manatu
Ko Tawakewake, ko Tawhangawhanga
Me ko Tama-ki-te-hau, ko Tama-ki-te-kapua
Te haerenga awatea ko Toi-te-huatahi
Ko ou tangata i te kai rakau
I te ponga, i te ti—e—i.
Ko Rauru tena ka tukua e koe
Ki Awa-tiko-kino
Kia mau, e hika ! Ki a Whatonga—e
Ki a Ruarangi—e
Ki a Pou-tiri-ao, ko Te Manu-tohi-kura
Ko Tane-hua-rangi, ka noho ko Rongomai-taha-nui
Ko Tama, ko Paikea
He tahuna akonga no te whenua

– 177 –

Ka whitia ki a Kahutia—e
Peka mai, e hika ! Ki a Pouheni—e
Ki a Tara-whakatu
Ko Tara-a-punga, ko Tara-paea-ra
Ko Rakai-te-uru, matua papaki—e
Ko Te Rangi-tautahi, me ko Tamakimaki
Ka waiho mo te nuinga te pito i a koe
Ki te po—na—i.

Whiti Tuatoru (Third Verse).

Ko wai ra, e hika!
To mata i haere ai koe ki te Po?
Ko Turanga-wahine, ko Turanga-tane
Te mata tena o to tupuna
O Te Ao-ariki i te Manu-tukutuku
Ka hinga tona puta ko Wai-o-tira—e
I oma atu ra ki a Papa raia
I hurihia atu ra e Tane ki raro
Ka puta atu ki waho ko Ruaumoko—e
Tarewa i tona puta ko te Raukape ra
Ko Tama-reo-rangi ka kume i a tini
E waitohu ake ana ki te ao marama
Ka ngarue te whenua, ka ngaoko te moana
Ko te tumu o te rangi, ko te take o te rangi
Ko Maru-i-tauira, ko Maru-i-torohanga
Ko Maru-i-taura, ko Maru-i-tawai
Ko Maru-i-taketake, ko Maru-whakatupua
Ka ea ki runga ra, ko te Tumoremore
Ko te Tuhaha
Ko Rua-kapanga—e, te Manu-nui ra
Ko Rua-te-hohonu, ko U-wawe-ki-uta
Ko Manawa-pou—e
Ko Kourunga ra, ko Tu-mauri-rere
Me ko Rongo-whakaata, ko Rongomai-hikau
Ko Rua-whetuki—e
Ko Hitamu-rira, ko Turourou ra
Ko te Ika-whakatu ki roto o Turanga
E he mai na koe ki to hou matua
I tipu ai ki te ao, i wehi mai na koe
Kati ra, e hika ! Hoki mai i kona
Pokaitia ra ki a Moetai—e
Kia rongo kau au ki a Kahukura-iti
Ki tenei tini ra, e taka i waho ra—e
Ko koutou tena, e tama ma e !

Whiti Tuawha (Fourth Verse).

Moe mori, e hika !
I roto i te whare kino, i te whare pouri
He uea ake ra ka he to manawa
Ka titiro ki waho ra
Ki te waka hoehoe ki Wai-roro ra—e
Ka puta te parakipa kai to ihu
Mau i moe po, no muri i mate ai
I tukua mai nei ko te tonga hawai
Ko te tonga taupuru
Ka pupuru te atua ki roto ki a koe
Ka whaia atu na koe
I a te Ao-matangi, i a Katakata—e

– 178 –

I a Wheruru—e, i a Kiwa raia
Nana nei te moana, nana nei ngaru nui
Nana nei ngaru roa
Ka wawae i te peka kia maranga ia
Kia tiko whare ra
Ki a Honuhonu—e, ki a Kekerepo
Ka taka mai ki muri
Hai autu tangi, hai autu pawa ra
Ka mamao ki te rangi, taku rangi pea
Ka tau ki raro ra ki Waianiu ra
Hai to matua—e, hai a Te Hau-ori—e
Hai a Ngapata ra
Ma te Hiakai koe, ma Hine-te-ariki
Ko Pikihoro pea, ko Hine-uru anc
Ko Tama-uia—e
Koutou ra tena, e koro ma!—e—i.

Below will be found a modern lament for the dead, although, as now is usual, it is modelled upon ancient forms—or, rather, it was composed by wholesale “cribbing” from old-time songs. The Maori poet of to-day seems to depend to a very great extent upon plagiarism, and seems to have lost the art of composing such fine pieces as the above. Observe, in the above, the pathos of the opening lines of the second verse, where the composer mourns the loss of his daughter: “Alas, O maid, for your playings in the village—running laughing to the door! These memories remain to commsume me.”